Vällkommen hem till Norråker!

 

Norråker en liten by med drygt 100 invånare som ligger vackert i den övre delen av Tåsjödalen. En tur upp hit ger hopp om landsbygdens framtid. Här finns handlingskraft och idérikedom och många aktiva föreningar och företag. Barnen i byn livar upp och sänker medelåldern och byförenigens arbete med inflyttning ger resultat.

Norråkers glansdagar, under kraftverkstiden i slutet av 50-talet, må vara över men byn tynar inte bort som så många andra byar i Norrlands inland.

I byn finns förutom lanthandel även macken, Norråkers camping, Idéstugan hemslöjdsbutik, badplats, lekplats, bakstuga och många föreningar och företag. En aktiv by med det mesta man kan behöva. 

Välkommen du också!