Vällkommen hem!

Norråker en liten by med drygt 100 invånare som ligger vackert i den övre delen av Tåsjödalen. En tur upp hit ger hopp om landsbygdens framtid. Byn har fått ett antal nyinflyttade familjer den senaste tiden och med dem barn som sänkt medelåldern i byn.

Norråkers glansdagar, under kraftverkstiden i slutet av 50-talet, må vara över men byn tynar inte bort som så många andra byar i Norrlands inland.

I byn finns förutom lanthandel även Åkes bensinmack, Lenas pub och restaurang Övre Tåsjödalens Utpost, Norråkers camping och fiskecenter, Idéstugan hemslöjdsbutik, badplats, lekplats, bakstuga och många föreningar och företag. En aktiv by med det mesta man kan behöva!